Naar boven

Privacy Statement

SPORT 2000 SOCCER CENTER respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De privacy policy geldt voor iedereen die de website www.SOCCERCENTER.nl bezoekt.

1. Beheer
De website www.SOCCERCENTER.nl, evenals alle lokale sites van alle zelfstandige SPORT 2000 SOCCER CENTER ondernemers, wordt in opdracht van ANWR-GARANT Nederland B.V. als licentiehouder van SPORT2000 SOCCER CENTER, geëxploiteerd door Bene Sita Trading B.V., onderdeel van de ANWR Group.

2. Gegevens van bezoekers
a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.SOCCERCENTER.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
b. SOCCERCENTER.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
SOCCERCENTER.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
c. Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
d. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan SOCCERCENTER.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies
a. SOCCERCENTER.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan SOCCERCENTER.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
b. SOCCERCENTER.nl maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Als bijlage bij dit privacy statement is een overzicht toegevoegd waarin de gebruikte cookies worden opgesomd, wie het cookie plaatst (SOCCERCENTER.nl of een derde), het doel van het betreffende cookie, de bewaartermijn en de gevolgen van het niet accepteren van het cookie.
c. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
d. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Welke gegevens onthouden cookies
Gegevens die we kunnen onthouden in cookies zijn:
a. Naam
b. Contact informatie inclusief e-mailadres
c. Demografische gegevens zoals postcode, voorkeuren en interesse
d. Andere informatie die nuttig is voor het verhogen van de gebruiksvriendelijkheid en/of het aanbieden van relevante producten.

5. Vragen
Voor inzage in eigen persoonsgegeven kan er contact worden opgenomen met SOCCERCENTER.nl. Daarnaast kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Persoonsgegevens kunnen ook online ingezien en gecorrigeerd worden op de site. Ga hiervoor naar SOCCERCENTER.nl.

Wil je reageren op ons privacybeleid of vind je dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid of wettelijke voorschriften, vragen we je contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemende verzoeken, vragen, klachten of reacties kun je contact opnemen met SPORT 2000 SOCCER CENTER, Plesmanstraat 1, 3833 LA, Leusden.

6. Disclaimer
SOCCERCENTER.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij SOCCERCENTER.nl.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
SOCCERCENTER.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

a. Het verwerken van de bestelling.
b. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
c. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc., waarvan SOCCERCENTER.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan SOCCERCENTER.nl zijn verstrekt worden niet verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan SOCCERCENTER.nl. Er is echter een uitzondering op deze regel:

a. Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging
SOCCERCENTER.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. SOCCERCENTER.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door SOCCERCENTER.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

BIJLAGE 1: OVERZICHT COOKIES

Welke partij plaatst de gegevens (cookies)?

Naam cookie  Wat is het doel van het plaatsen van de gegevens (cookies)? Hoe lang blijven de gegevens (cookies) geplaatst/bewaard?
SOCCERCENTER.nl  Cart Met deze cookie wordt de relatie gelegd met de gegevens in de database welke tijdens het shoppen zijn vastgelegd. Zoals de artikelen in het winkelmandje. Dit is noodzakelijk om te kunnen bestellen Onbepaalde tijd
SOCCERCENTER.nl Category_info Categorie informatie op de pagina wordt met deze cookie opgeslagen, hiermee wordt de pagina sneller weergegeven. Onbepaalde tijd
SOCCERCENTER.nl Compare Er wordt een cookie gebruikt om verschillende items te tonen in bij het productvergelijken. Onbepaalde tijd
SOCCERCENTER.nl  Currency  Onthoudt de gekozen valuta. Onbepaalde tijd
SOCCERCENTER.nl  Customer Een versleutelde versie van je klant-ID met de webshop.  Onbepaalde tijd
SOCCERCENTER.nl  Customer_auth  Een indicator als je de website bezoekt.  Onbepaalde tijd
SOCCERCENTER.nl  Customer_info  We plaatsen je in een versleutelde klantgroep.  Onbepaalde tijd
SOCCERCENTER.nl  Customer_segment_ids  Met deze cookie slaat we je klantsegment-ID op.  Onbepaalde tijd
SOCCERCENTER.nl  External_no_cache  Een seintje dat aangeeft of caching is uitgeschakeld of niet.  Onbepaalde tijd
SOCCERCENTER.nl  Frontend  Een cookie wordt gebruikt voor je sessie-id op de server.  Onbepaalde tijd
SOCCERCENTER.nl  Guest-view  Deze cookie maakt het mogelijk dat gasten hun bestelling kunnen bewerken. Onbepaalde tijd
SOCCERCENTER.nl  Last-category  Je laatst bekeken categorie wordt bijgehouden.  Onbepaalde tijd
SOCCERCENTER.nl  Last_product  Je laatst bekeken producten worden bijgehouden.  Onbepaalde tijd
SOCCERCENTER.nl  Newmessage  Er wordt gekeken of er nieuwe berichten zijn.  Onbepaalde tijd
SOCCERCENTER.nl  No_cache  Geeft aan of het is toegestaan om de cache te gebruiken.  Onbepaalde tijd
SOCCERCENTER.nl  Poll  De ID van alle polls waaraan je meegedaan hebt. Onbepaalde tijd
SOCCERCENTER.nl  Polln Informatie over de polls waaraan je hebt deelgenomen. Onbepaalde tijd
SOCCERCENTER.nl  Recentlycompared  De items die je onlangs hebt vergeleken.  Onbepaalde tijd
SOCCERCENTER.nl  Stf Informatie over producten die je naar vrienden hebt gemaild. Onbepaalde tijd
SOCCERCENTER.nl  Store De weergave of taal die je hebt geselecteerd. Onbepaalde tijd
SOCCERCENTER.nl  User_allowed_save_cookies Geeft aan of een klant toestemming heeft gegeven om cookies te gebruiken. Onbepaalde tijd
SOCCERCENTER.nl  Viewed_product_ids  De producten die je onlangs bekeken hebt. Onbepaalde tijd
SOCCERCENTER.nl  Wishlist Een versleutelde lijst van producten die je hebt toegevoegd aan je verlanglijst. Onbepaalde tijd
SOCCERCENTER.nl  Wishlist_cnt  Het aantal artikelen op je verlanglijst Onbepaalde tijd
Google Analytics _ga  Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden 2 jaar
Google Analytics  _utma  Wordt gebruikt om gebruikers en gebruikerssessies te onderscheiden.  Maximaal 2 jaar
Google Analytics _utmb  Wordt gebruikt om nieuwe sessies/bezoeken te onderscheiden.  30 minuten
Google Analytics  _utmc  Wordt gebruikt samen met de _utmb cookie om te onderscheiden of je een nieuwe of terugkerende bezoeker bent.  Tot afsluiten van de browser
Google Analytics  _utmz  Slaat de kanaal- of verkeersbron op, hoe de bezoeker site heeft bereikt.  6 maanden
Google Analytics  _utmv  Wordt gebruikt om op bezoekersniveau aangepaste variabele gegevens op te slaan.  2 jaar